/8801.aspx-/8712.aspx-/8711.aspx-/8710.aspx-/8709.aspx-/8708.aspx-/8707.aspx- amirghorbani 356 12600 /post-356.aspx تاریخچه پتروشیمی در ایران 11=>دیگر مقالات

تاریخچه پتروشیمی در ایران

پي‌ريزي صنعت پتروشيمي در فاصلهء بين دو جنگ جهاني يعني 1930 بوده و در ايران به عنوان تنها كشور حوزهء خليج‌فارس در سال 1980 دقيقاً با 50 سال تاخير با ايجاد يك مجتمع بزرگ صنعتي با هدف توليد فرآورده‌هاي جديد پتروشيمي صورت گرفت.
در سال 1978 حدود سه ميليون تن ظرفيت توليد مواد پتروشيمي در كشور ايجاد شد تا ايران به عنوان يكي از پيشگامان صنعت پتروشيمي در اين منطقه يعني حوزهء خليج‌فارس قرار گيرد، اما با شروع جنگ ايران و عراق كارهاي ساختماني اين پروژه در حالي كه بيش از 80 درصد عمليات احداث آن انجام شده بود و قرار بود در سال 1980 به بهره‌برداري كامل برسد نيمه‌تمام رها شد.
پس از ايران ساير كشورهاي منطقه به ويژه عربستان سعودي دراوايل دههء 1980 تحولي دراقتصاد صنعتي خود ايجاد كرده و به سمت تبديل نفت و گاز به فرآورده‌هاي پتروشيمي حركت كردند و با تاسيس واحدهاي پتروشيمي در يك رقابت گسترده با يكديگر قرار گرفتند.
افزايش تقاضا براي مواد پتروشيمي مانند كودهاي شيميايي، الياف مصنوعي، مواد پلاستيكي، كاهش منابع طبيعي، افزايش تقاضا براي كالاهاي مختلف و متنوع، توسعهء توليدات صنعتي (اتومبيل سازي، الكترونيكي و ...) افزايش تقاضا براي نفت و گاز طبيعي، گسترش فن‌آوري و علوم در صنعت پتروشيمي و‌... به موازات يكديگر موقعيت اين صنعت را ارتقا داده و به طور كلي تقاضا بــراي مـحـصـولات متعـدد و متنـوع فرآورده‌هاي پتروشيمي را فزوني بخشيد.
همان طور كه اشاره شد شكل‌گيري توليد صنعت پتروشيمي در ايران به سال 1342 برمي‌گردد، زيرا بهره‌برداري از مجتمع پتروشيمي شيراز به عنوان اولين مجتمع پتروشيمي كشور در سال مذكور شروع به فعاليت كرد و پس از ساير واحدها وارد عرصهء توليد شدند كه تعداد اين واحدها به 26 واحد افزايش يافته، برخي از آن‌ها به بخش خصوصي واگذار شده است.
برابر داده‌هاي موجود، در سال 1368 توليد سالانهء محصولات پتروشيمي كشور معادل 4/2 ميليون تن بوده، اما در سال 1373 شش مجتمع پتروشيمي توليد خود را به مرز هفت ميليون تن افزايش داده و فرآورده‌ها و محصولات پتروشيمي را به بازارهاي داخلي و خارجي عرضه كردند.
بهره‌برداري پتروشيمي اروميه مقدار توليد را در سال 1374 به سطح 5/8 ميليون تن فزوني بخشيد. در سال 1375 با بهر‌ه‌برداري مجتمع‌هاي خراسان و تبريز حجم توليدات محصولات پتروشيمي كشور در مجتمع‌هاي 9 گانه (اراك، اروميه، اصفهان، بندر امام، تبريز، ‌خارك، خراسان، رازي و شيراز) از مرز 10 ميليون تن فراتر رفت.

روند روبه افزايش در توليدات صنعت پتروشيمي نشان مي‌دهد كه حجم توليد از 4/2 ميليون تن در سال 1368 به 5/12 ميليون تن در سال 1380 رسيده كه نشان مي‌دهد. طي دورهء مورد بررسي به طور متوسط رشدي معادل 5/13 درصد را در پي داشته است. پيش‌بيني‌ها بر آن است كه تا پايان برنامهء چهارم توسعهء كشور ميزان توليد قابل فروش صنعت پتروشيمي به رقمي بالغ بر 57 ميليون تن فزوني يابد.

به اين ترتيب، روند فزايندهء توليدات پتروشيمي كشور بر روي تعدد و تنوع محصولات پتروشيمي تاثيرگذار بوده، به‌طوري كه كميت فرآورده‌هاي صادراتي اين صنعت از دو محصول در سال 1368 به 32 محصول در سال 1368 و سپس به 55 نوع محصول در سال 1380 فزوني يافته است.
حجم سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده در صنعت پتروشيمي كشور سبب خواهد شد تا در پنج سال آينده يعني سال 1390 يك سوم بازار پتروشيمي خاورميانه در اختيار ايران قرار گيرد. برآوردها بر آن است كه ميزان توليد محصولات پتروشيمي ايران طي دههء آينده از مرز 76 ميليون تن خواهد گذشت.

بـا وجـود سابقه طولاني در صنعت پتروشيمي (بالغ بر 40 سال) رشد و توسعهء اين صنعت به دههء 1990 برمي‌گردد و طي ايـن دوران پـروژه‌هـاي عظيم صنعت پتروشيمي توسعهء قابل ملاحظه‌اي داشته اسـت. با اين وجود بخش پتروشيمي هـمچنان در سطح جهان سهم اندكي ملاحظه‌اي داشته است.

با اين وجود بخش پتروشيمي همچنان در سطح جهان سهم اندكي را در اختيار دارد. سهم ايران از توليدات 570 ميليارد دلاري پتروشيمي در سطح جهان در شرايط كنوني كم‌تر از يك‌‌درصد است. برمبناي گزارش‌هاي موجود ارزش مجموع توليدات پتروشيمي در سال 2004 به دو ميليارد دلار فزوني يافت كه حدود 5/0 درصد كل توليدات پتروشيمي جهان را در برمي‌گرفت.
پيش‌بيني‌ها بر آن است ‌كه تا سال 2015 توليدات پتروشيمي ايران به 76 ميليون تن به ارزش 26 ميليارد دلار خواهدرسيد. با توجه به اين‌كه ايران دومين توليدكنندهء بزرگ اوپك بود و بيش از 10 درصد ذخاير قطعي نفت جهان را در اختيار دارد، امكان دسترسي فراوان به منابع توليد پتروشيمي آسان و راحت است.

توانايي ايران در خصوص توليد محصولات پتروشيمي فعلاً كشور ما را در رتبه پتروشيمي حدود 70 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري منظور شده، بايد چاره‌انديشي براي حجم عظيم محصولات توليدي اين صنعت در دستور كار قرار گيرد تا بازدهي سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده از نظر اقتصادي توجيه‌پذير باشد.

بازارهاي هدف و چگونگي بازار رساني توليد 20 ميليارد دلار محصولات پتروشيمي كشور در سال‌هاي آينده در بازارهاي آسيايي، اروپايي و آفريقايي از جمله اموري است كه اگر براي آن سازوكار مناسبي طراحي و تدوين نشود، مي‌تواند ضريب ورود محصولات پتروشيمي ايران را در بازارهاي جهاني تقليل و كاهش دهد .

نظارت بر فعاليت واحدهاي پايين‌دستي نيز از جمله مسايلي بوده كه بايد با تدبير بيشتر‌ي مورد توجه قرار گيرد. برابر تحقيقات به عمل آمده در سال 1384 حدود 600 واحد توليدي فعال در زمينه توليد مواد شيميايي و پليمرها تعطيل شده و مواد اوليه‌اي كه به اين كارخانجات توليدي عرضه شده در بازار سياه به فروش رفته است به عبارت ديگر سود حاصل از فروش مواد خام و اوليه بيش از توليد محصولات و فعاليت توليدي بوده است.

ايجاد يك مافياي بزرگ در بازار سياه، محصولات اوليه پتروشيمي را در انحصار گرفته و سود هنگفتي به جيب دلالان و واسطه‌گران اين رشته مي‌رود. در واقع نوعي اقتصاد سايه (زيرزميني) براي مواد اوليه پتروشيمي در كشور ايجاد شده كه سالانه سود كلاني به دست مي‌آورند و توليدكنندگان و صنعت‌‌گران اصلي قادر نخواهند بود از مزيت نسبي صنعت پـتـروشيمـي بهـره‌مند شوند.

صنعت پتروشيمي براي رشد و توسعه خود نياز دارند كه قيمت محصولات نهايي آن به صورت شناور در آيد و از زير چتر حمايتي دولت خارج شود. تغيير در نظام قيمت‌گذاري و ورود محصولات پتروشيمي به بورس نفت و خروج از سبد حمايتي دولت و عرضهء محصول با قيمت‌هاي شناور ضمن شـفـاف‌سـازي در قيمـت محصـولات پتروشيمي زمينه رشد توسعه اين صنعت رو به رشد را فراهم خواهد كرد و در آينده اين صنعت مي‌تواند بخش عمده‌اي از نيازهاي ارزي كشور را از طريق صادرات در بازارهاي جهاني به آساني پوشش دهد.

 

 

محصولات پتروشیمی

1-وازلین                                     2-پارافین مایع                         3-پارافین جامد

4-پارافین جامد گرانول                    5-سدیم پترولیوم سولفونات طبیعی 6-دوده صنعتی

7- قیر

 

وازلین

موارد مصرف در پمادهای دارویی، کرم های صورت، لوسیون پوست و صنایع بهداشتی و در صنعت به عنوان عامل نرم کننده ی ماده تشکیل دهتده ی جوهر چاپ کاغذ کاربن و چرم سازی کاریرد دارد.

و در سه درجه تولید می شود:

          درجه  A : دارویی                           درجه B : بهداشتی                                  درجه C : صنعتی

بسته بندی در بشکه های فلزی 1758g خالص، در یک کانتینر 20 فوت

 

پارافین مایع

    در سه درجه A-B-C تولید می شود.

موارد مصرف : روغن مو - کرم پاک کننده - کرم سرد - عامل ضد گرد و غبار - روغن کاری صنایع نساجی - روکش تخم مرغ و میوه های تازه .

این محصول با مشخصه بدون بو، بدون رنگ، بدون مزه، قابل حل در حلال های طبیعی، محلول در آب، الکل و یه همین صورت گسترده در صنایع مصرف دارد.

بسته بندی : دربشکه های فلزی بوزن 175kg خالص تعداد 90 بشکه در یک  کانتینر 20 فوت.

 

پارافین جامد

  این محصول با دارا بودن درصد پایین روغن به صورت گسترده در صنایع مختلف مصرف دارد.

موارد مصرف : صنایع کاغذ سازی - کبریت سازی - شمع سازی- یا به محصولا ت روانکاری و

 

وازلین.

بسته بندی : به صورت  6 کیلوگرم پوشیده شده توسط کیسه پلی پروپلن قرار داده می شود.

تعداد 875 کیسه در یک کانتینر 20 فوت.

 

پارافین جامد گرانول

شکل و فرمول مناسب این محصول باعث شده به صورت گسترده در صنایع مختلف کاربرد داشته باشد.

درصد روغن شکل ظاهری  آن بنابر سفارش قابل تغییر است .

نوع % 0/5 روغن مورد مصرف  وسیعی در صنایع لاستیک سازی دارد.

بسته بندی در کیسه های سیاه پلی تن 20 کیلویی بسته بندی شده در کیسه های پلی پروپیلن سفید.

 

سدیم پترولیوم سولفونات طبیعی

این محصول کارکرد دو گانه ای مانند یک ماده فعال سطحی انیونی دارد خواص فطبی یک انتهای مولکول به عنوان یک عامل آب دوست عمل می کند. و خود را در احاطه آب دیگر مواد قطبی قرار می دهد در حالی

که دیگر هیدرو کربورپلی را ما بین فاز غیرقطبی ایجاد می کند.

این محصول شفاف، غلیظ و کاملا قابل حل در روغن است و از مواد کاملا پالایش شده تهیه شده است.

موارد مصرف :

روان کننده تراشکاری - ضد فرسایش - حامل fluter  سنگ معدن - افزودنی به روغن های روانکاری نظیر روغن موتور و افزودنی به سوخت - کاربرد وسیع در فرآورش جرم و الیاف نساجی.

بسته بندی در بشکه های فلزی 78kg بشکه در یک کانتینر 20 فوت.

ژله کابل

فوتزاویل

روغن دوک

 

دوده صنعتی

دوده صنعتی carbon black یک افزودنی بسیار مهم برای لاستیک ها می باشد که الاستومرها را جهت بهبود خواص مکانیکی آنها تقویت می کند. دوده جهت محافظت در مقابل نور، رنگ و افزایش خواص مسیر دهی استفاده می کنند. و از طریق کاهش میزان لاستیک (و قیمت آن) به کار رفته و جهت حصول کارایی مکانیکی وافزایش کارایی عملکرد به صورت مقاومت سایشی سبب صرفه جویی در هزینه ها می شود.

انواع دوده ها :

n-220 , n-339 , n-539 , n-224 , n-347 , n683 , n326 , n-357 , n-772 , n330 , n-550 , n-660

مصارف : لاستیک سازی - روکش شیلنگ - تخت کفش - تسمه پروانه - واکس - بطری - رنگ - کف پوش

 

قیر

از نظر فیزیکی یک ماده هموژن هستند با این حال این مواد از نظر شیمیایی یک مخلوط همگن از ترکیبات شیمیایی مختلف می باشد. علی رغم این مسئله همه قیرها دارای یک سری خصوصیات و خواص مشترک می باشد. علی رغم این مسئله همه قیرها دارای یک سری خصوصیات و خواص مشترک می باشند.ساختار اتمی قیرها که به روش تجزیه شعله یا سایر روش ها به دست  آمده حاکی از آن است گه حدود 90% قیرها را اتمهای کربن و هیدروژن تشکیل می دهند همچنین اغلب قیرها دارای نیتروژن، گوگرد و اکسیژن به نسبت های مختلف و کم می باشند مقادیر ناچیز از سایر اتمها نظیر انمهای  فلزی مختلف نیز معمولا می شوند ولی روشن است که تاثیری بر خواص قیر ندارند قیر یا به بیان بهتر مواد قیری مخلوطی بسیار متنوعی از طیف وسیع هیدرو کبورها می باشند. که در انواع دسته بندی های اشباع و غیر اشباع حلقوی قطبی و غیر قطبی قرار می گیرند.

موارد مصرف : در راهسازی - پوشش با کف - بام - لوله های زیر زمینی- محافظ فلزات - آب بندی مخازن - کانالها - پلها - تثبیت شنهای روان - رنگ آمیزی و غیره

 

 

۸۸/۰۱/۰۵ 19:22 PM
/cat-1.aspx => جشن های باستانی ایران
/cat-2.aspx => برق و الکترونیک و ابزار دقیق
/cat-3.aspx => کامپیوتر و شبکه و it
/cat-4.aspx => دین
/cat-5.aspx => تاریخ
/cat-6.aspx => مقالات doc
/cat-7.aspx => مقالات pdf
/cat-8.aspx => مسائل جنسی و زناشویی
/cat-9.aspx => آشپزی
/cat-10.aspx => نرم افزار
/cat-11.aspx => دیگر مقالات
/cat-12.aspx => جغرافیا
/cat-13.aspx => علوم طبیعی و حرفه و فن
/cat-14.aspx => هنر ها
/cat-15.aspx => ورزش
/cat-16.aspx => سیاسی
/cat-17.aspx => اقتصاد
/cat-18.aspx => حقوق
/cat-19.aspx => زبان
/cat-20.aspx => ریاضیات
/cat-21.aspx => مکانیک
/cat-22.aspx => عمران
/cat-23.aspx => پزشکی
/cat-24.aspx => کشاورزی و دامپروری
/cat-25.aspx => محیط زیست
/cat-26.aspx => موسیقی و عکاسی
/cat-27.aspx => ادبیات و آثار ادبی
/cat-28.aspx => فلسفه و روانشناسی
/cat-29.aspx => sms اس ام اس
/cat-30.aspx => مدل مانتو
/cat-31.aspx => والپیپر و عکس جدید
/cat-32.aspx => عکس هنرپیشه ها
/cat-33.aspx => زندگینامه (شاعر-تاریخی-علمی و ...)
/cat-34.aspx => عکس هنرپیشه ها خارجی
/cat-35.aspx => انیمیشن animation
/cat-36.aspx => دیدنی های عجیب دنیا
/cat-37.aspx => تصاویر زیبای ورزشی
/cat-38.aspx => عکس های داغ داغ و جالب
/cat-39.aspx => عکس بازیگران کرهای (سریال های جومونگ- یانگوم و....